Over ons

Christelijke muziekvereniging De Bazuin uit Ureterp is van oorsprong een fanfare, opgericht op 23 maart 1923 als fanfare Ureterp-Siergerswoude. Voor f 800,- (toen een enorm bedrag) werden de eerste instrumenten werden gekocht bij een firma uit Tilburg. Tevens werd besloten dat je 18 jaar moest zijn om lid te worden. Ook diende je f 5,- inleggeld te betalen en 20 cent contributie.

De eerste dirigent was dhr. Kuiken uit Drachten. Er werd een (streng) reglement opgesteld. Hier stond o.a. in: art. 9: Zonder geldige reden de repetitie verzuimen: boete 50 cent. Het verzuim van een uitvoering kost het lid f 2,50. De repetities werden dus trouw bezocht!! Om aan geld te komen voor de vereniging werd een rondgang gehouden door Ureterp en Siegerswoude. Daar was men 3 volle dagen mee bezig! Beide dorpen bleken zeer enthousiast. De geldophalers kregen heel veel etenswaren mee, zodat hun zakken uitpuilden. Of er ook geld tussen zat, weten we niet.

Het eerste concours was op 26 augustus 1925 in Gaasterland. In 6 autobussen gingen maar liefst 95 supporters mee!! Het leverde met 253 punten een 2de prijs op in de 3de divisie.

Goede Tijden Slechte Tijden De Bazuin heeft ze beide gekend.
In 1933 verzwakte de opkomst van de leden en werd er zelfs over opheffing gesproken, maar de leden beloofden trouw.
In 1938 werd de band opgesplitst en gingen Ureterp en Siegerswoude afzonderlijk verder. Van 1943-1945 wordt er niet gespeeld. Er is oorlog en sommige leden zijn opgeroepen voor militaire dienst en anderen moeten onderduiken. Na 5 mei 1945 is er weer alle reden tot muziek maken. O.a. op 17 mei wordt er gespeeld tijdens het officiele bevrijdingsfeest.

Tot ruim na het 30-jarig bestaan van de vereniging is dhr. Kuiken de dirigent. In 1956 neemt dhr. v.d. Hoek het stokje over en in 1960 dhr. Hofman. In 1968 is dhr. Holtrop dirigent en hij wordt een jaar later opgevolgd door mw. T. Hoekstra. Onder haar leiding krijgt begin jaren 70 De Bazuin haar huidige brassbandbezetting, dat houdt in: alleen koperen blaasinstrumenten ondersteund met slagwerk.

In 1979 vond weer een splitsing plaats. Hierdoor ontstond de Lofklank. De Bazuin ging met 9 leden verder: een zware periode brak aan. In dit jaar wordt Jelle de Wal de nieuwe dirigent. Hij blijft tot 1986. In 1983 telt de Bazuin gelukkig weer 26 leden met veel jeugd. Na Jelle de Wal zal Durk Krol de dirigeerstok 2 jaar vasthouden om deze in 1988 over te dragen aan Sijtze van der Hoek.

Met deze wisseling breekt weer een nieuwe periode aan. De Bazuin bruist van regionale, nationale en internationale activiteiten. Veel activiteiten en optredens worden verzorgd: Concoursen met eerste prijzen (soms met lof en promotie) Sinds 1990 doen we mee met de NBK in de 4de en later in de 3de divisie. We mochten vele kerkdiensten en evangelisatiediensten begeleiden. 27 juni 1990 is er een concert met een Deense band. In oktober 1990 gaat De Bazuin naar het voormalige Oost-Duitsland, naar See-bad Heeringsdorf. We geven daar een aantal concerten. Een onvergetelijk weekend. De donateursconcerten worden in een nieuw jasje gestoken en bomvolle kerkzalen tonen aan dat het publiek het weet te waarderen.

De jeugd neemt bij De Bazuin een bijzondere plaats in. Op 6 november 1990 start jeugdorkest Ureterp/ Frieschepalen. Sijtze van der Hoek had beide moederorkesten onder zijn hoede en de samenwerking was erg goed. Ondertussen is dit jeugdorkest uitgegroeid tot de spijkerpakkenband, een volwaardig, (inter)nationaal bekend orkest. In 1998 ging het stokje naar dhr. Sjoek Nutma en in 2003 heeft Hans Toebes het overgenomen.

In oktober 2000 werd de eerste CD uitgebracht in samenwerking met de Hervormde Cantorij van Wijnjewoude. Ook Hendrik Jan Kiers (orgel) en Margreet Bremer (solist) werkten eraan mee. De titel van de CD luidt: Oan Jo de Lof (Aan U de Lof).

Na het vertrek van Hans Toebes heeft Johannes Weening tijdelijk het stokje overgenomen totdat onze huidige dirigent Hendrik de Boer op 1 januari 2011 voor ons is gaan dirigeren. Onder leiding van Hendrik de Boer hebben we in 2012 en 2014 deelgenomen aan het NBK.

Op 23 maart 2013 bestond De Bazuin precies 90 jaar. Dat werd gevierd met een groots jubileumconcert waarbij het speciaal voor de Bazuin gecomponeerde stuk A Jubilee Overture, gecomponeerd door onze dirigent Hendrik de Boer, ten gehore werd gebracht. Ook werd een deel van het concert gewijd aan de Engelse rockband Queen. Ook hiervoor heeft Hendrik de Boer vele bekende hits van Queen, waaronder Radio Gaga,  Save Me, Who Wants to Live Forever en Killer Queen, gearrangeerd voor brassband + combo. Met een uitverkochte zaal was het een geslaagd jubileum.

Onze laatste dirigent was Geert Jan Kroon (sept 2016 tot eind 2019).

De huidige band is een vereniging met 9 leden, waaronder  2 jeugdleden.