We zijn weer begonnen met het nieuwe seizoen! Na een mooi afgelopen seizoen zijn we nu begonnen met de voorbereidingen voor het bondsconcours eind november in IJselstein.

Vorig seizoen is succesvol afgesloten met de sing-inn in de Ontmoetingskerk in Ureterp. Samen met orgel en zang heeft de Bazuin een mooi en gevarieerd meezing en luister programma gebracht waar de aanwezigen van konden genieten.

Ook het jeugdorkest is weer van start gegaan. Vanaf heden speelt onze jeugd mee in het gezamenlijke jeugdorkest van de Lofklank, de Fanfare en de Bazuin.
Anj-DPQ2k3mrFN7zKOMQbQxTTLQF4dFwAe1WhSFc4IYc